Cài đặt server CentOS 7: Cài đặt MariaDB

Image

Đăng bởi Admin 3 years ago 154 bình luận

MariaDB là một trong những phiên bản của MySql được phát triển bởi Monty Widenius. MariaDB ngày nay được khá nhiều các lập trình viên ưa thích và sử dụng vì có nhiều tiện lợi liên quan. Trong bài viết này tôi xin hướng dẫn các bạn cài MariaDB trên máy CentOS.

Trước tiên, bạn cần chạy lênh sau:

yum -y install mariadb-server mariadb

Sau khi câu lệnh chạy xong, bạn có thể bật service MariaDB bằng câu lệnh:

systemctl start mariadb.service
systemctl enable mariadb.service

Bạn tiếp tục thiết lập tài khoản/mật khẩu để truy cập vào MariaDB như sau:

mysql_secure_installation

Sau đó nhập mật khẩu bạn mong muốn thiết lập, và lựa chọn các tùy chọn cho các câu hỏi

Tôi khuyến cáo chọn Yes cho toàn bộ các câu hỏi để tăng tính bảo mật hệ thống của các bạn!

 

 

 

 

 

Tags: MariaDB, CentOS, cài đặt,

1 Bình luận


  • Nguyễn Hải

    Cám ơn admin. e làm theo được rồi.

    3 years ago

Bình luận

Bình luận mới nhất